Тиск рідини

$$p = \rho\cdot g\cdot h$$
Вичислити   Відомо, що:
      =