Сполучені посудини

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho2}{\rho1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =