Швидкість рідини, витікаючої з труби

$$v = \sqrt {\frac{2\cdot p}{\rho}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =