Релятивістський закон додавання швидкостей

$$v = \frac{v_1+v_2}{1+\frac{v_1\cdot v_2}{c^{2}}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =