Релятивістська маса

$$m = \frac{m_0}{\sqrt {1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =