Релятивістська кількість руху

$$p = \frac{m_0\cdot v}{\sqrt {1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =