Формула Ейнштейна

$$E = m\cdot c^{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =