Правило важеля

$$\frac{F1}{F2} = \frac{d2}{d1}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =