Момент інерції тіла обертання

J = mr^2
Вичислити   Відомо, що:
      =