Момент інерції тіла обертання

$$J = m\cdot r^{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =