Потужність електричного струму

$$P = U\cdot I$$
Вичислити   Відомо, що:
      =