Потужність електричного струму

$$P = I^{2}\cdot R$$
Вичислити   Відомо, що:
      =