Густина електричного струму

$$j = \frac{I}{S}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =