Густина електричного струму

$$j = e\cdot n\cdot v$$
Вичислити   Відомо, що:
      =