Електрорушійна сила

Ε = A / q
Вичислити   Відомо, що:
      =