Електрорушійна сила

$$E = \frac{A}{q}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =