Електрорушійна сила - різниця потенціалів

Ε = φ1 - φ2
Вичислити   Відомо, що:
      =