Електрорушійна сила - різниця потенціалів

$$E = \phi1-\phi2$$
Вичислити   Відомо, що:
      =