Тиск Лапласа під викривленою поверхнею рідини

$$\Delta_{p} = \frac{2\cdot \sigma}{R}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =