Теплове розширення площі твердого тіла

$$S_{2} = S_{1}\cdot (1+2\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =