Теплове розширення об'єму твердого тіла

$$V_{2} = V_{1}\cdot (1+3\cdot \alpha\cdot \Delta_{t})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =