Сила поверхневого натягу рідини

$$F = \sigma\cdot l$$
Вичислити   Відомо, що:
      =