Напруга

$$\sigma = \frac{F}{S}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =