Сила пружності

$$F = -k\cdot x$$
Вичислити   Відомо, що:
      =