Рівняння вільних коливань

$$a = -\omega^{2}\cdot x$$
Вичислити   Відомо, що:
      =