Рівняння руху пружинного маятника

$$\omega^{2} = \frac{k}{m}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =