Рівняння руху математичного маятника

$$a = -\frac{g\cdot x}{l}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =