Рівняння руху математичного маятника

$$\omega^{2} = \frac{g}{l}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =