Рівняння руху математичного маятника

ω^2 = g / l
Вичислити   Відомо, що:
      =