Період коливання математичного маятника

$$T = 2\cdot \pi\cdot \sqrt {\frac{l}{g}}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =