Гармонійні коливання: швидкість тіла

$$v = v_{m}\cdot cos(\omega\cdot t+\frac{\pi}{2})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =