Гармонійні коливання: швидкість тіла

$$v = -\omega\cdot x\cdot sin(\omega\cdot t)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =