Гармонійні коливання: швидкість тіла

$$v = v_{m}\cdot sin(\omega\cdot t)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =