Гармонійні коливання: прискорення тіла

$$a = -\omega^{2}\cdot x\cdot cos(\omega\cdot t)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =