Гармонійні коливання: повна енергія тіла

$$E = (\frac{m\cdot v^{2}}{2})+(\frac{k\cdot x^{2}}{2})$$
Вичислити   Відомо, що:
      =