Гармонійні коливання: потенціальна енергія тіла

$$E_{p} = \frac{k\cdot x^{2}}{2}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =