Гармонійні коливання: потенціальна енергія тіла

E_p = k x^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =