Гармонійні коливання: максимальне прискорення тіла

$$a_{m} = \omega\cdot v_{m}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =