Гармонійні коливання: максимальне прискорення тіла

$$a_{m} = \omega^{2}\cdot x_{m}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =