Гармонійні коливання: максимальна швидкість тіла

$$v_{m} = \omega\cdot x_{m}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =