Гармонійні коливання: максимальна швидкість тіла

v_m = ω * x_m
Вичислити   Відомо, що:
      =