Гармонійні коливання: кінетична енергія тіла

E_k = m v^2 / 2
Вичислити   Відомо, що:
      =