Фаза гармонійних коливань

$$\phi = \omega\cdot t$$
Вичислити   Відомо, що:
      =