Фаза гармонійних коливань

φ = ω * t
Вичислити   Відомо, що:
      =