Фаза гармонійних коливань

$$\phi = 2\cdot \pi\cdot \nu\cdot t$$
Вичислити   Відомо, що:
      =