Фаза гармонійних коливань

$$\phi = \frac{2\cdot \pi\cdot t}{T}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =