Циклічна частота коливань

$$\omega = 2\cdot \pi\cdot \nu$$
Вичислити   Відомо, що:
      =