Частота і період коливань

$$\nu = \frac{1}{T}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =