Швидкість поширення хвилі

$$v = \lambda\cdot \nu$$
Вичислити   Відомо, що:
      =