Індукція магнітного поля

$$B = \mu0\cdot \mu\cdot H$$
Вичислити   Відомо, що:
      =