Індукція магнітного поля, створеного нескінченно довгим прямим провідником із струмом

$$B = \frac{\mu\cdot \mu0\cdot I}{2\cdot \pi\cdot r}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =