Сила електромагнітного поля

$$F = q\cdot E+q\cdot v\cdot B\cdot sin(a)$$
Вичислити   Відомо, що:
      =