Радіусу руху зарядженої частки в магнітному полі

r = mv /(qB)
Вичислити   Відомо, що:
      =