Період обертання зарядженої частки в магнітному полі

$$T = \frac{2\cdot \pi\cdot m}{q\cdot B}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =