Напруженість магнітного поля

$$H = \frac{I}{l}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =