Напруженість магнітного поля в центрі витка

$$H = \frac{I}{2\cdot R}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =