Напруженість магнітного поля соленоїда

$$H = \frac{N\cdot I}{l}$$
Вичислити   Відомо, що:
      =